Thuốc Lào Hoàng Gia® Triết Học: Thuốc lào lạnh, êm phê, mát và thơm

800.000

– Thuốc lào lạnh, chuyên cho điếu mini, êm say, khói qua cổ không bị kích ứng, hơi thở thơm mát, cảm giác vô cùng đặc biệt!