Thuốc Lào Hoàng Gia® 5*: Đẳng cấp của quý tộc, thơm nồng nàn, êm say

1.000.000

*THUỐC LÀO HOÀNG GIA® 5 SAO: 1.000.000 VNĐ/ 1 HỘP (1LẠNG)