Điếu Cày Quả Quýt®: Sáng chế đỉnh cao, hợp kim Titanium trong tay, treo ở đai quần, hút ngon mát

1.500.000

Điếu cày Quả Quýt® Là một sáng chế nổi bật của VHĐC® Trong năm 2021, năm của những đột phát đỉnh cao mang tính cách mạng sâu rộng