Vương Điếu® Đen: Báu vật của các “lào sĩ”, 30cm gỗ mun đen, phê, mát

3.000.000

-Một chiếc #Điếu_Cày chuẩn mực của vẻ đẹp, nghệ thuật và sự đẳng cấp