Khổng Minh® Điếu dát vàng 18k: Cải tiến kỹ thuật mới, bền bỉ, đậm khói, đẳng cấp

6.000.000