Siêu điếu Song Mã®: Biểu tượng của đôi bạn cùng tiến, gỗ mun Lào

20.000.000

Tình bạn là sự tương đồng trong cuộc sống, có nhiều nghiện sĩ được bạn dạy cho hút thuốc lào, rồi nghiện lúc nào không hay.