Điếu Cày Chiu Liu®: 30cm, chống đổ nước, lịch lãm, êm phê, mát khói

1.500.000