Vương Điếu Bách Xanh: Gỗ của nhà Phật, trừ tà, hút thơm, phê, mát

3.500.000

Bách xanh là loại cây huyền thoại, là loại gỗ quý nhóm IA, thuộc họ Hoàng đàn, được liệt trong sách đỏ Việt Nam