Kỳ Nhông® Điếu: Gỗ trắc đỏ đen, độc đáo ấn tượng trước quan khách

10.000.000