Điếu cày gỗ Trầm Hương®: 60cm, hút ngon mát, hương thơm ngọt lịm lan toả

9.500.000