Nút nõ cao su®: Phụ kiện quan trọng chống rò nước, chống thoát mùi hôi qua đường miệng nõ

25.000

Cao su nút nõ là một phụ kiện quan trọng của các nghiện sĩ chơi điếu cày. Do thiết kế nõ điếu có cựa nõ thông trực tiếp bầu nước để lấy tiếng kêu đanh giòn và hay, việc đó bắt buộc nước phải thông với miệng nõ điếu, dẫn đến các tư thế miệng nõ chúi xuống đất sẽ bị chảy nước ra.