Huyết Long Điếu®: Bậc thầy phong thuỷ khắc rồng, trừ tà, 30cm, xuyên sáng

6.000.000 

Bởi sự quý hiếm của gỗ Huyết Long nên nó thường được sử dụng trong tôn giáo, thể hiện sự kính ngưỡng. Loại gỗ này thường được chế tác thành các cây vương trượng thể hiện quyền uy và cũng thường được khảm thêm đá quý.

EnglishTiếng Việt
Hotline