Lưỡng long tranh châu®: Cuộc đấu trí của những bậc tuấn kiệt

999.000.000

KỶ LỤC MỚI VỀ SẢN PHẨM ĐẮT NHẤT VIỆT NAM: 1.000.000.000 Vnđ (Một Tỷ Đồng)
Rồng là biểu tượng của quyền lực, của bậc quyền quý cao sang. 
“Lưỡng Long” tức 2 con rồng thể hiện quyền lực tăng gấp bội
Một con là bá chủ dưới nước, một con là bá chủ trên trời, thể hiện cho quyền lực tối thượng, bao phủ Càn Khôn