SIÊU ĐIẾU M16: Một Tay Cầm Điếu Bình Thiên Hạ, hút ngon, kêu to

15.000.000