Siêu phẩm Bạo Chúa Điếu: Gỗ trắc đỏ đen, đục tay, đẳng cấp quyền lực tột cùng

50.000.000

Chưa bao giờ VHĐC® chế tạo một siêu điếu nào mà hàm chứa độ khó và chi tiết đến vậy!