Siêu điếu Hổ Vương: Sự hung dữ pha lẫn vẻ đẹp thuần khiết của nghệ thuật

25.000.000

Một chiếc siêu điếu thể hiện sức mạnh hung dữ pha lẫn vẻ đẹp thuần khiết từ nghệ thuật điêu khắc thủ công