Điếu Cày Tia Sét®: Hợp kim Titanium, gọn trong lòng tay, sáng chế độc đáo, kêu to, hút mát

1.500.000