Khổng Minh Điếu®: Sinh ra để thành huyền thoại, 30cm kéo dài thành 60cm

5.000.000

Được sinh ra để trở thành huyền thoại, Khổng Minh Điếu® là một kiệt tác nghệ thuật đỉnh cao!